Tìm hiểu lãi suất thẻ tín dụng? Cách tính và mẹo dùng thẻ miễn lãi

Lãi suất thẻ tín dụng là vấn đề mà hầu hết người sử dụng thẻ quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ nói về thông tin cách tính lãi suất và mẹo dùng thẻ không mất lãi suất thẻ tín dụng.

Lãi suất thẻ tín dụng là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng là khoản tiền mà người dùng thẻ tín dụng phải trả cho ngân hàng hay tổ chức phát hành thẻ tín dụng. Lãi suất này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của số tiền bạn vay mượn hoặc sử dụng trên thẻ tín dụng và thời gian sử dụng tiền.

Lãi suất thẻ tín dụng sẽ được tính và phát sinh theo các trường hợp sau:

  • Không thanh toán toàn bộ dư nợ trong kỳ khi hết thời gian miễn lãi
  • Không thanh toán dư nợ tối thiểu khi đến hạn
  • Sử dụng tính năng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng
  • Thực hiện chuyển đổi ngoại tệ tại các quốc gia khác.

Hướng dẫn kích hoạt thẻ tín dụng Vietcombank khi mới nhận từ ngân hàng

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng là gì?
Cách tính lãi suất thẻ tín dụng là gì?

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng khi rút tiền mặt

Khi sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, bạn sẽ phải trả lãi suất hàng ngày tính từ ngày rút tiền cho đến ngày thanh toán hoàn tất theo công thức sau:

% lãi suất/ngày / 365 (hoặc 366 nếu năm đó là năm nhuận)

Ví dụ:

Bạn rút tiền mặt 1 triệu đồng trong 10 ngày, lãi suất hàng ngày là 0,05%, thì số lãi suất phải trả 1 ngày tổng cộng sẽ là ((1 triệu đồng x 0,0005) x 10 ngày)) = 5,000 VND.

Cách tính lãi suất khi trả chậm quá hạn

Khi bạn trả chậm tiền thanh toán thẻ tín dụng, bạn sẽ phải chịu phí trễ hạn và lãi suất quá hạn. Công thức tính lãi suất quá hạn trên thẻ tín dụng thường được áp dụng như sau:

Lãi suất hàng ngày / 365 (hoặc 366 nếu năm đó là năm nhuận) x số ngày quá hạn

Ví dụ:

Nếu mức lãi suất hàng năm cho thẻ tín dụng của bạn là 18%, thì lãi suất hàng ngày sẽ là 0,0493% ((18% / 365) hoặc (18% / 366 trong năm nhuận)). Nếu bạn trả chậm 10 ngày, lãi suất quá hạn sẽ là 0,493% ((0,0493% x 10 ngày)).

Cách tính lãi suất thẻ tín dụng khi không thanh toán khoản vay tối thiểu 

Khi bạn không thanh toán khoản lãi suất vay thẻ tín dụng tối thiểu thì ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất phạt. Công thức tính lãi suất phạt có thể khác nhau tùy thuộc vào từng ngân hàng và từng hợp đồng vay cụ thể. Tuy nhiên, thông thường lãi suất phạt được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của số tiền còn nợ chưa thanh toán và thời gian nợ quá hạn.

Ví dụ:

Nếu bạn còn nợ 1 triệu đồng trên thẻ tín dụng và lãi suất phạt được áp dụng là 1% mỗi tháng, và bạn đã quá hạn thanh toán trong 2 tháng, thì lãi suất phạt sẽ được tính như sau:

Lãi suất phạt = Số tiền còn nợ chưa thanh toán x Tỷ lệ lãi suất phạt x Thời gian nợ quá hạn

Theo đó, ta có: 1,000,000 x 1% x 2 = 20,000 đồng

Vậy tổng số tiền bạn cần phải trả cho khoản nợ này sẽ là 1 triệu đồng cộng thêm khoản lãi phạt 20,000 đồng, tổng cộng là 1,020,000 đồng.

Mẹo dùng được miễn lãi suất thẻ tín dụng

Mẹo dùng được miễn lãi suất thẻ tín dụng
Mẹo dùng được miễn lãi suất thẻ tín dụng

Thông thường thì thời gian miễn lãi của thẻ tín dụng được các ngân hàng áp dụng trung bình là 45 ngày và bao gồm ba cột mốc: Ngày sao kê hằng tháng, chu kỳ thanh toán và thời gian gia hạn thanh toán (ân hạn).

Ngân hàng chốt các giao dịch phát sinh trong tháng vào ngày sao kê hằng tháng, sau đó chu kỳ thanh toán bắt đầu và kéo dài khoảng 30 ngày. Thời gian gia hạn thanh toán (ân hạn) cho phép khách hàng sắp xếp tài chính để thanh toán khoản dư nợ đang có. Thời gian ân hạn này thường dao động từ 15 đến 25 ngày và cộng với chu kỳ thanh toán sẽ tạo thành thời gian miễn lãi. Nếu khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ trước hạn, không có lãi suất phát sinh.

Thẻ tín dụng online là gì? Mở thẻ tín dụng online có an toàn không?

Ngược lại, nếu khách hàng không thanh toán được toàn bộ (đảm bảo ít nhất bằng số tiền tối thiểu) thì sẽ bị tính lãi trên dư nợ của các giao dịch đã phát sinh. Trên đây là những thông tin về lãi suất thẻ tín dụng, hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Please follow and like us: