ATM MB rút tối đa bao nhiêu tiền?

ATM MB rút tối đa bao nhiêu tiền?

Dưới đây là hạn mức rút tiền tối đa của từng thẻ tại ATM MBBank:

Hạn mức rút tiền thẻ ghi nợ nội địa hạng bạc

Số tiền rút tối thiểu là 10.000 VND và số tiền rút tối đa như sau:

 • Rút tiền 1 lần: 5 triệu đồng
 • Rút tiền trong 1 ngày: 10 triệu đồng.
 • Chuyển khoản trong 1 ngày: 10 triệu đồng.
 • Số lần giao dịch tối đa: 10 lần/ngày.

Hạn mức rút tiền thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng

Số tiền rút tối thiểu là 10.000 VND và hạn mức tối đa được giao dịch như sau:

 • Số tiền rút trong 1 lần: 5 triệu đồng.
 • Rút tiền tối đa trong 1 ngày: 10.000.000 VND
 • Mức chuyển khoản tối đa 1 ngày: 15.000.000 VND.
 • Số lần giao dịch trong 1 ngày: 15 lần.
ATM MB rút tối đa bao nhiêu tiền?
ATM MB rút tối đa bao nhiêu tiền?

Hạn mức rút tiền thẻ ghi nợ nội địa hạng kim cương

Hạn mức rút tối thiểu là 10.000 VND và hạn mức rút tối đa như sau:

 • Rút tối đa 1 lần: 5 triệu đồng.
 • Rút tiền tối đa 1 ngày: 20.000.000 vnd.
 • Chuyển khoản tối đa 1 ngày: 20 triệu đồng.
 • Số lần giao dịch trong 1 ngày: 20 lần

Hạn mức rút tiền thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa Debit Classic hạng chuẩn

 • Hạn mức rút tối đa 5 triệu đồng.
 • Rút tối đa trong 1 ngày là 50 triệu đồng.
 • Rút tối đa trong 1 lần tại máy POS: 50 triệu đồng
 • Rút tối đa trong 1 ngày: 50 triệu
 • Chuyển khoản tối đa 50 triệu
 • Số lần giao dịch tối đa trong 1 ngày là 20 lần.

Hạn mức thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa Debit Platinum hạng bạch kim

 • Rút tiền tối đa 1 lần 20 triệu đồng.
 • Hạn mức rút tối đa 1 ngày tại cây ATM: 100 triệu đồng
 • Số lần rút tiền tại cây ATM là 20 lần.
 • Số tiền rút và chuyển khoản tối đa 1 ngày tại máy POS: 100.000.000 VND.

Hạn mức rút tiền tối đa thẻ MB Visa Credit

 • Thẻ tín dụng MBBank chuẩn có hạn mức: Từ 10 – 68 triệu đồng.
 • Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng hạn mức: Từ 69 – 200 triệu đồng.
 • Rút tiền thẻ tín dụng quốc tế hạng bạch kim: 80 – 1.000.0000.000 đồng.

Hạn mức rút tiền thẻ tín dụng quốc tế MB Visa

 • Hạn mức số tiền rút trong trong 1 ngày: Bằng 20% hạn mức tín dụng.
 • Số tiền ứng tối đa trong 1 lần: 5 triệu đối với thẻ Gold, Classic và 20 triệu với thẻ Platinum.
 • Số lần giao dịch tối đa là 5 lần 1 ngày.
 • Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần 50 triệu đồng.

Hạn mức thẻ tín dụng quốc tế Visa MB Commerce doanh nghiệp

 • Hạng thẻ tiêu chuẩn: Rút tối đa từ 20 đến 50 triệu tùy theo hạn mức được cấp.
 • Hạn mức loại thẻ hạng vàng có hạn mức: Từ 50 – 2 tỷ đồng
 • Hạn mức loại thẻ bạch kim: Từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng.

Hạn mức rút tiền thẻ Visa MB Commerce

 • Rút tiền tối đa trong 1 kỳ sao kê bằng 30% hạn mức tín dụng của thẻ.
 • Rút tiền trong 1 ngày bằng 20% hạn mức của thẻ.
 • Rút tiền trong 1 lần giao dịch là 20 triệu đồng.

Hạn mức thẻ trả trước quốc tế BankPlus MasterCard

 • Hạn mức rút tiền trong 1 lần tại cây ATM là 5 triệu đồng.
 • Rút tiền trong 1 ngày tại cây ATM là 50 triệu đồng.
 • Hạn mức rút tiền thẻ quân nhân
 • Số tiền rút tối đa 1 lần: 5 triệu đồng
 • Số tiền rút tối đa 1 ngày: 20 triệu đồng

Trên đây là những thông tin giải đáp ATM MB rút tối đa bao nhiêu tiền. Hy vọng qua bài viết bạn đã nắm rõ hạn mức rút tối đa tại ATM MBBank.

Please follow and like us: